”Smerte er uundgåelig, lidelse er et valg”
-Dalai Lama
 • Baggrund

  IDen10tet er en enkeltmandsvirksomhed som er startet op i slutningen af 2014, i forbindelse med et studie til psykoterapeut, hvor jeg som en del af min uddannelse skal have klienter.

  Derfor udbyder jeg via IDen10tet træningsterapi, som psykoterapeutstuderende ved ID Academy, nordens største institut inden for psykoterapi.
  (Læs mere om ID Academy her)
  Jeg er 4. års studerende, og afslutter min uddannelse medio 2016. Herefter skal jeg op til certificeringsprøve, med henblik på at blive certificeret psykoterapeut.

  Jeg bor i det smukke vandkants Danmark, nærmere bestemt i Grenaa på Djursland. Det er også her jeg har valgt at have min base for virksomheden, og det er her min terapi praksis ligger.

  Jeg vil glæde mig til at se dig i min praksis

  Følg også IDen10tet på Facebook her
 • Om Lars Kølle

  Den korte version af min livshistorie er:

  Uddannet tømrer, et fag jeg har arbejdet indenfor i 25 år på Sjælland, primært i Storkøbenhavn, inden jeg flyttede til Jylland i slutningen af 2012.
  Jeg har i mange år bestridt hverv som tillids- og sikkerhedsrepræsentant inden for tømrerfaget, med en masse kurser som følge heraf.
  Har også arbejdet en del med klubarbejde i virksomheder. Af efter- & videreuddannelse har jeg:

  2008 – 2011: Treårig uddannelse som akademimerkonom i ledelse
  2010 – 2011: Certifikatuddannelse som Enneagram træner, hvilket gør at jeg kan arbejde med Enneagram test.

  Jeg har stor erfaring fra mine mange år på det private arbejdsmarked, og fra mit arbejde som tillids- og sikkerhedsrepræsentant.
  Hverv som kombineret med min lederuddannelse, var de første skridt mod min nuværende uddannelse til psykoterapeut.

  Arbejdet med menneskelige relationer, og det enkelte menneske, har været et tema gennem hele mit arbejdsliv. Det i form af funktioner som:

  Tillids- & sikkerhedsrepræsentant
  Mentor for lærlinge
  Akkordholder
  Holdleder inden for det kommunale system, med HR opgaver som en del af mit arbejde (p.t.)

  Mit liv har langt fra altid været en leg, men haft sine bump og kriser. I de tidlige år, og op gennem min udvikling.
  Fortællingen om mit liv, er derfor en erfaring ud i hvor svært livet kan være, og hvordan vi som mennesker kan blive udfordret af de hændelser, situationer, og personer, vi møder gennem livet.
  Udfordringer jeg løbende arbejder med / har arbejdet med i min egen terapi.

  Men min livshistorie er også det som gør at jeg kan være en god terapeut, da jeg ved fra mig selv at et liv med svære udfordringer, kan vendes til noget positivt.
  De kriser jeg har været gennem har udviklet mig som menneske, og har givet mig en vigtig referenceramme, ift. mit terapeutiske arbejde.
  Jeg har på egen krop mærket, at der ud af kriser skabes personlig udvikling.

  På denne baggrund oplever jeg at være klædt godt på, til arbejdet som psykoterapeut, og til at møde dig som klient.

  For yderligere baggrund se også min Linkedin profil her

 • Sessionspriser

  Prisen pr. session (gang) er 450,-

  Rabat til studerende & ID studerende mod forevisning af studiekort

  Jeg arbejder med sessionslængder af en varighed på 60 – 90 min. alt efter hvad der dukker op i sessionen. Du kan derfor komme ud for at en session kan have varieret længde fra gang til gang.

  For mig er det vigtigt at du som klient kommer godt, og ”samlet”, fra vores aftale. Derfor arbejder jeg med en dynamisk sessionslængde, hvor der er sat tid af, også til de dybere og mere tidskrævende processer. En proces kan godt komme til at forløbe over flere aftaler / sessioner.

  Betalingsmåder: Kontant eller via mobile pay

 • Aflysning & ændring af tider

  Hvis du oplever at blive forhindret i at møde op til en aftale, kan du sagtens ringe el. skrive og bede om en anden tid.

  Af hensyn til planlægning, og andre klienter, er det optimale at aflysning sker i god tid, og så hurtigt som muligt efter at du erfarer at være forhindret i at møde op til en aftale.

 • Udeblivelse fra aftaler

  Vi kan alle komme til at glemme en aftale, det gælder også en aftale hos en terapeut. En enkelt gang er ok, det finder vi ud af.

  I gentagelsestilfælde vil der blive krævet betaling for session, ved udeblivelse.

 • Hvorfor psykoterapi

  I psykoterapi er det relationen mellem terapeut og klient som er det bærende element, og den vigtigste del ift. at nå det bedst mulige resultat, af terapien. Tillid & kemi er derfor de vigtigste elementer i den terapeutiske relation.

  Terapeutens faglige ekspertise, via grundig uddannelse og opbygning af praktisk erfaring, er naturligvis yderst vigtig i terapeutens rolle som fagperson. Men uden tillid og kemi har den faglige ekspertise ingen effekt, da en klient som ikke har tillid til sin terapeut, ikke vil lukke op for det som kan være kernen iht. at få forløst det som klienten er kommet med.

  Læs mere her

  Nogle af de oplevelser vi har fået med i vores rygsæk under vores rejse gennem livet, kan kun bearbejdes i samarbejde / relation med en fagperson. Det er her en psykoterapeut kan være den faglige relation der skal til, for at få forløst det som har indflydelse på vores liv. De måder hvorpå vi begrænser vores liv og energi.
  Der kan være mange forskellige grunde til at vi som mennesker vælger at opsøge en psykoterapeut.

  Det kan eksempelvis være at vi oplever:
  Lavt selvværd el. mindreværdsfølelser
  Chokerende el. traumatiske situationer
  Parforholdsproblemer
  Sorg over at have mistet
  Erfaring med spiseforstyrrelser som enten lidende el. pårørende
  Præstations el. eksamensangst
  Erindringer fra barndom el. opvækst som trykker
  Splittelse ift. ønsker, behov, mål, værdier og lignende
  En oplevelse / følelse af ikke at være det rette sted i vores liv, karrierer el. andet
  Problemer med relationer – familie, venner, kollegaer el. lign.
  At vi igen og igen havner i de samme konfliktfyldte el. energidræbende situationer
  At vi gentagne gange har konflikter med de samme personer, el. persontyper
  Mobning, udelukkelse fra grupper & fællesskaber
  Stress el. oplevelse af at være udbrændt

  For mange er det grænseoverskridende at henvende sig til en terapeut, da det er en erkendelse af at vi som mennesker har temaer el. udfordringer vi ikke kan løse på egen hånd.

  Hos IDen10tet er der stor anerkendelse af, at det kan være er et stort skridt at opsøge en terapeut for at arbejde med de personlige udfordringer, du oplever som klient. Der arbejdes med fokus på faglighed, etik og tillid, for at du som klient for den bedst mulige oplevelse af et terapeutisk forløb.

 • ID psykoterapi

  Alle mennesker er unikke, og vi har alle hver især vores egen unikke historie. Det er netop din livsfortælling som danner baggrund for vores arbejde. Det er DIG der er hovedpersonen, i det terapeutiske arbejde. Inden for ID er det beskrevet således:

  ”En helt grundlæggende værdi inden for ID psykoterapi er netop, at terapien skal tilpasses klienten, og ikke omvendt.”

  ID terapi er en individual psykoterapeutisk retning, hvilket vil sige én til én arbejde med klienter. Jeg arbejder derfor ikke med gruppe- el. parterapi. Jeg arbejder dog med parforholdsproblemer ud fra den relation, klienten har til ægtefælle el. samlever, og kan tage ægtefælle el. samlever i særskilt terapi.

  Jeg arbejder i et bredt spekter fra adfærd, over chok / traumer til personlig udvikling og vækst. Ring el. skriv for at høre om det jeg kan tilbyde, er det du har brug for i forhold til netop dine udfordringer.

  ID psykoterapi, har en Integral / holistisk tilgang til det psykoterapeutiske arbejde. Ordet integral betyder at integrer, sammenfatte, forbinde, sammenkæde og omfavne.

  Terapi fra et integralt perspektiv, betragter mennesket som en helhed ud fra 4 dimensioner:

  Det indre psykiske liv: Selvbilleder, forestillinger, fordomme, tankemønstre
  Mennesket som del af kultur: Relationer, fællesskaber
  Mennesket rent fysisk / biologisk: Krop og hjerne
  Mennesket som en del af et samfund: Socialt system og miljø

  Integral psykoterapi er metaramme, som giver en bred palet af muligheder for at arbejde med mange forskelligartede temaer.

  I vores opvækst, bliver vores iden10tet og vores selvbilleder formet af først vores forældre, og siden af vores sociale relationer, kulturer og det omgivende samfund. Vi fjerner os undervejs i vores opvækst fra det unikke menneske vi var ved vores fødsel, vores essens, det sted vores medfødte livsenergi ligger. Det er socialiseringen / tilpasning til roller og samfund som fjerner os fra vores unikke essens.

  Ingen mennesker kommer helt problemfrit gennem livet, men vil på et eller flere tidspunkter i opvæksten blive udsat for hændelser, svigt, relationer, traumer, adfærd el. andet som får betydning for vores liv. Disse situationer gemmer sig i vores ubevidste og hæmmer vores livsførelse og skaber uhensigtsmæssig adfærd, som kan gøre vores relation til andre svær og konfliktfyldt, uden at vi er klar over hvorfor.

  Det betyder at vi kan opleve situationer hvor vi reagerer ubevidst / uhensigtsmæssigt, og bagefter siger ”det er slet ikke mig at gøre sådan”, el. ”det ligner slet ikke mig at…”. Men det er os!
  Vi reagerer på desituationer og personer vi møder, som aktiverer vores ubevidste materiale. Vi bliver grebet at ubevidste mønstre når vi møder specifikke personer, omstændigheder el. situationer, som minder om det som vi har fortrængt.

  I ID terapi arbejder vi med at bevidstgøre det ubevidste, og bryde de mønstre som gør at vi handler uhensigtsmæssigt over for vores omverden, og ikke mindst os selv.

  ID terapi har fokus på at bevidstgøre det ubevidste, med den hensigt at blive bevidst om de mønstre som lægger hindringer i vejen for personlige vækst. Når vi bliver bevidste om mønstre, og formår at arbejde med dem, er vejen banet for arbejdet mod at finde vejen hjem til vores kerne. Det er på vejen tilbage til vores kerne, at vi oplever gradvis større bevidsthed på, og i, os selv. Det er den øgede bevidsthed som sætter os fri, og bringer personlig vækst med sig. Personlig vækst er en del af ID terapi.

  Personlig vækst går via integration af de positive egenskaber i vores adfærd og handlemønstre. Ikke via eksklusion.

  I ID terapi arbejder vi ikke kun kognitivt – med tanker og ”i hovedet” - men har også fokus på kroppen. Vores krop og sind er forbundet, hvorved vores psykiske udfordringer manifesterer sig som fysiske symptomer og kropslige oplevelser.Oplevelser og tanker sætter sig som fænomener i kroppen.

  At inddrage følelser og kropslige oplevelser i terapien er en stor del af arbejdet som ID psykoterapeut.

 • Metoder

  Som ID terapeut bliver jeg uddannet til at være selvstændig terapeut, med egen stil, og egne kernekompetencer. I studietiden får vi som studerende en faglig værktøjskasse som er ens, med udfoldes forskelligt, da vi alle har hver vores stil, på baggrund af den vi er, og vores livshistorie. Jeg bruger derfor vores udleverede værktøj på min egen unikke måde, men altid så det passer til det tema, el. den situation vi arbejder med. Alle metoder er gennem prøvet af psykoterapeuter i flere år.

  Som håndværker gælder det om at kombinerer faglig viden, med at vælge det rigtige værktøj til det rigtige arbejde, for at skabe det bedst mulige resultat. Det samme er tilfældet i arbejdet med psykoterapi.

  ID terapi er samtaleterapi, kombineret med en række forskellige værktøjer, og hjemmeopgaver mellem aftaler hvor det kan have en positiv effekt på terapien. Ud over samtalen, er de værktøjer jeg har i min værktøjskasse i overskrifter:

  Tegning som terapeutisk redskab
  Kropsarbejde
  Drømmearbejde
  Gulvarbejde
  Energiarbejde
  Meditation

  Alle metoder / værktøjer bruges, så de er en naturlig del af det terapeutiske forløb, og med en forudgående forklaring. Det er hvad jeg som terapeut kalder; ”at sætte den kognitive ramme.” Dvs. at sikre at du som klient, er helt klar på at hvad det er metoden har til formål, og hvordan vi gennemfører arbejdet.

  En terapeutisk proces, er din proces.

  Som studerende har jeg selv været gennem alle metoder, og prøvet dem ”på egen krop”. Jeg er derfor bevidst om hvordan metoderne virker, og at vælge den rigtige til den rette situation.

 • Psykologiske tilgang


  ”Vi bliver født som originaler, og dør som kopier af hinanden”
    Citat: Søren Kierkegaard

  I ID terapi tages der udgang i det hele menneske, hvilket vil sige i den enkelte klients livshistorie.
  I ID terapi, er klientens fortælling om sit eget liv, baggrunden for at klient og terapeut (som fagperson) i fællesskab, arbejder sig ind bag det umiddelbare, det som kan iagttages og kendes.
  Det er her vi kan finde kimen (udspringet) til; uhensigtsmæssig adfærd, svære relationer (familie, venner, kollegaer m.v.), lavt selvværd, livskriser, manglende mål og retning, uklare tab m.v.

  Som citatet siger, fødes vil alle unikke. Undervejs i vores opvækst, bliver vi først af vores forældre og siden institutioner, skoler, arbejdspladser m.v. socialiseret, til det samfund, og den verden, vi er en del af.
  Det er i vores opvækst, og denne tilpasning til det omgivende samfund, at vi mister kontakten til det unikke i os, vores essens.
  Man kan sige at vi, i processen med at blive som de andre / som der ønskes af os, taber kontakten til det vi er inderst inde, til vores essens.

  ”Ethvert menneske gør det bedste det kan, på ethvert tidspunkt af sit liv, med de ressourcer det har”

  I vores opvækst vil vi blive udsat for situationer, hændelser, personer m.v. som får betydning for vores måde at være i verden på. Vi udvikler hver især strategier, som bliver vores måde at håndterer verdens udfordringer på.

  Strategierne gør os noget godt ved at sikre vi klare os gennem livet, at vi overlever, men strategierne kan også vise sig at være hæmmende, og begrænse os i vores muligheder for at udfolde vores potentiale.
  Og hvis strategierne svigter og vi bliver ”ramt af livet”, medfører det stor lidelse og behov for støtte fra fagudannede personer som kan være vejledere ud af krisen.
  Alle strategier indeholder noget positivt, og i ID terapi arbejder vi med at bevidstgøre & integrer de positive intentioner i vores strategier, så de kan blive en mulighed for udvikling, frem for en begrænsning af vores potentiale.
  ID terapi handler ikke om at fjerne startegierne, de har jo holdt os i live, men om at synliggøre dem, så vi kan vælge andre handlemuligheder.

  Det er klienten som skal gøre arbejdet, terapeuten kan kun hjælpe klienten til at få bevidstgjort nye veje at gå, nye muligheder.
  Billedligt talt kan man sige, at det er terapeuten som holder lygten, og lyser på det der skal ses på, men klienten der viser vejen.

  Som ID terapeut arbejder jegintegralt / helhedsorienteret, ud fra forskellige psykologiske retninger, el. videnskaber.
  Det betyder at jeg arbejder eklektisk, hvilket vil sige at jeg tager afsæt i forskellige psykologiske retninger i det terapeutiske arbejde.
  Disse bliver sat ind i en ”metaramme” som gør at ID terapi er forskelligt fra andre psykoterapeutiske skoler.
  Jeg arbejder dermed ikke stringent med ét område (eks. Kognitivt), men har muligheden for at arbejde med flere retninger, og på tværs af retninger i sessioner, for at opnå den terapi med bedst mulig effekt for dig som klient.

  Billedeligt talt kan man sige at den integrale tilgang, er den ramme, som jeg sætter om den terapeutiske proces.
  Herunder meget kort om de psykologiske retninger, som er det fundament jeg arbejder ud fra:


  Psykodynamisk
  I dette felt arbejdes der med de aftryk som vores barndom og opvækst har sat i os, og som vi tager med os ind i voksenlivet. Det er disse aftryk som kan udløse automatreaktioner, som kan begrænse os i at udfolde vores unikke potentiale og skabe konfliktsituationer med vores omgivelser.

  Oplevelser sætter sig som fænomener i kroppen, og der ligger mange svar, og meget forløsning ligger gemt i arbejdet med vores intelligente krop. Det er i dette felt der arbejdes med koblingen mellem krop og sind.

  Nedenstående citat kobler det psykodynamiske med det eksistentielle:
  ”Frihed er, hvad du gør ved det, det er gjort ved dig”
   Citat: Jean-Paul Sartre

  Systemisk

  Som mennesker indgår vi i systemer; familien, samfund, arbejdsplads m.v. Inden for dette felt arbejdes der med relationer (interpersonelt).

  Hvilken rolle tager jeg i (svære) relationer?
  Hvilke relationer er specielt svære for mig?
  Er der relationer jeg helt undgår, og hvad er årsagen til det?

  Her er der mulighed for at arbejde i dybden med samspillet omkring relationer, men også at få undersøgt hvem JEG er / hvem JEG bliver til i mine relationer.
  Dette arbejde er en mulighed for at undersøge hvad vi har lagt ud i ”skyggen” / det for os ubevidste, og få bevidstgjort ubevidst viden om os selv, og vores rolle i relationer.

  ”Vi kan ikke ændre noget, før vi accepterer det”
   Citat: Carl Gustav Jung  Eksistentielt
  I dette felt arbejder jeg med stor nænsomhed, da det er her nogle af de dybeste processer sker. Her er min store inspiration Irvin D. Yalom, som opererer med 4 grundvilkår for menneskelig eksistens:

  Døden
  Friheden
  Isolationen
  Meningsløsheden

  Jeg henter også inspiration fra Victor E. Frankl i arbejdet med dette felt.  Adfærd

  Inden for dette felt arbejdes der med vores handlinger:
  Hvordan handler jeg i givne / forskellige situationer?
  Hvad er det som gør at jeg handler som jeg gør?
  Hvordan kan jeg handle anderledes?

  Her er der mulighed for at arbejde med specifikke situationer, med henblik på at få bevidstgjort egne handlemåder / mønstre.  Kognitivt
  Inden for dette felt arbejdes der med tanker &tankeprocesser.

  Hvad tænker jeg om mig selv?
  Hvad tænker jeg om andre?
  Hvor meget fylder mine tanker, og begrænser de mine handlemuligheder?

  Det er blandt andet her vi kan arbejde med lavt selvværd.  Humanistisk
  Her arbejdes der med det udviklingspotentiale du har med dig som klient. Arbejdet i dette felt har stort fokus på bevidsthed, og på at gå fra ydre- til indre styring.  Transpersonligt
  Her arbejdes der med energi og essens. Der arbejdes med det felt mennesker skaber sammen.
  Det er her arbejdet med at blive bevidst om, og mærke sin essens kropsligt ligger.
  Når vi har erfaret vores essens kropsligt, og er bevidste om den, kan vi integrere den i vores livsførelse og skabe personlig vækst.

 • Personlig tilgang

  Jeg arbejder med fokus på nærvær, ro og dybde med den intention at skabe et tillidsfuldt rum, som giver plads og mulighed for at arbejde med alt fra relations problematikker, til de dybe eksistentielle processer og traumer.

  Jeg kan rumme dig, og det du kommer med. Nogle processer har kort tidshorisont, mens andre tager længere tid.

  ”Frygt ikke at gå langsomt, frygt kun at stå stille.”
  Kinesisk ordsprog

  Min tilgang til det terapeutiske arbejde har fokus på nuet, hvad der sker lige nu i rummet mellem terapeut og klient, og i dig som klient, i de enkelte sessioner. Jeg arbejder med meget stor inspiration fra Daniels Stern og hans bog ”Det nuværende øjeblik”, samt psykolog og psykoterapeut Lars J. Sørensen som jeg er blevet undervist af.

  Fortid og fremtid mødes i nuet, der findes kun nuet. Vi kan kun være fuldt nærværende og tilstede, hvis vi er i nuet. Langt størstedelen af tiden, lever vi mennesker i enten fremtiden el. fortiden:

  I fremtiden er: Planer, håb, drømme, ønsker & bekymringer.
  I fortiden er: erindringer, traumer / traumatiske begivenheder.

  Ved at drage fortid og fremtid ind i nuet, kan vi arbejde med temaer og problematikker som de opleves & mærkes, lige nu, og ikke som de forestilles, el. erindres. Kort sagt arbejdes der med fremtid og fortid i nutids form.

  Smil og humor er også en vigtig ingrediens i det terapeutiske arbejde, når det falder naturligt ift. arbejdet, med den enkelte klient.

  For mig er det vigtigt at du som klient har en oplevelse af at være i trygge hænder, og have en oplevelse af at være i et rum hvor alt kan fortælles, og hvor der er tryghed til at åbne for selv det meget svære, og det vi ikke fortæller andre.

  Jeg glæder mig til at se dig i min praksis.
 • Spiseforstyrrelser

  I min tilgang til arbejdet med spiseforstyrrelser, er her også et integralt helhedsperspektiv. Fokus er ikke på maden som problemet, men på hvad der psykisk ligger til grund, ud fra klientens unikke fortælling om sig selv.

  I stedet for ordet spiseforstyrrelse, vælger jeg at bruge ordet livsappetit inspireret af Tove Hvid.

  ”Mad er bare en metafor, en omskrivelse af ”liv”
   Citat: Tove Hvid


  En spiseforstyrrelse, kan derfor omskrives til en livsappetitforstyrrelse. Livsappetitsforstyrrelse er en tilstand som kan ændres.

  ”Derfor er det appetitten på livet og ikke maden, der er kernen; derfor er det forholdet til livet med alle dets muligheder, der er det centrale.”
   Citat: Tove Hvid


  Kort sagt en følelsesmæssig forstyrrelse, ift. til at tage livet ind, med maden som symptom.
  Maden er det som kan styres& kontrolleres, modsat det indre psykiske liv som kan være præget af eks.: kaos, lavt selvværd, manglende identitet, uforløste traumer m.v.

  I en livsappetitsforstyrrelse, er holdningen til maden symptomet på det underliggende psykiske liv. Livappetit handler om modet til (alt efter type af forstyrrelse):

  At tage livet ind
  At fordøje livet
  At skabe plads / rum til livet
  At skabe plads til det autentiske liv

  I en spiseforstyrrelse har man ikke dette mod. En terapeutisk proces, er en mulighed for at bane vejen for kontakt til dette mod og integrerer det.

  "En spiseforstyrrelse er en iscenesættelse af en indre konflikt. En konflikt der er så ubærlig indeni, at man lader den folde sig ud udenfor som på en  scene.”
   Citat: Tove Hvid


  At være pårørende / bekendt til en livsappetitforstyrret er en svær situation, da forstyrrelsen hos det andet menneske, aktiverer følelser og afmagt i den som betragter udefra.
  Psykoterapi kan være muligheden for at arbejde med sin rolle som pårørende / bekendt, og få en større forståelse for sig selv, i relation med den som lider af en livsappetitsforstyrrelse.

 • Depression


  Hvad er depression?
  Årsagerne til at depression opstår, er forskellige. Som udgangspunkt udløses depression af enten ydre belastende forhold (stress, ulykke, sorg, tab, mistet arbejde og lignende), eller den kan komme indefra som en medfødt sårbarhed.
  Ofte sker det i en kombination af begge dele.

  Terapeutisk arbejder jeg holistisk, med det hele menneske, og det herfra mit arbejde med depression udgår.
  Som mennesker er vi alle unikke, med vores egen livshistorie. Jeg ser grundlæggende på den enkelte klient ud fra; det indre liv (tanker, følelser), de familiemæssige forhold, fysikken (krop, nervesystem og lignende), kultur og i relation til det omgivende samfund (love, regler, institutioner m.v.).

  Depression er en lidelse som viser sig ved:
  Vedvarende nedtrykthed
  Nedsat lyst og interesse
  Nedsat energi
  Øget træthed

  I lidelsen / tilstanden er der en glædesløshed, og en oplevelse af ligegyldighed og tomhed.

  Når Depressionen rammer, føles det som at være isoleret fra omverdenen uden oplevelsen af mulighed for kontakt.
  Det er en oplevelse af at være total afskåret fra andre mennesker, livsglæde, og muligheden for at handle på den tilstand man er i. Lidelsen opleves forskelligt, men isolation og glædesløshed er grundtonen.

  Hos den engelske psykolog Dorothy Rowe, som jeg henter meget inspiration fra, beskrives depression således:

  "i en depression er en følelse af isolation, af at være total og fuldkommen alene”
  Og…
  ”Depression er et fængsel, hvor man både er den lidende fange og den grusomme fangevogter.”

  Når depressionen rammer, skabes med de negative tanker om en selv og egne handlemuligheder, en mur omkring den lidende.
  En mur som den lidende selv bygger op med tanker og adfærd, hvilket lukker den hjælp ude, der inderst inde længes efter.
  Derfor afskærer den lidende sig selv, fra den hjælp der er brug for.
  I depression er der brug for en relation til at afbryde de negative tanker, og sætte fokus på adfærden, så begge dele kan ændres mod en mere positiv tilgang til livet og egne ressourcer.

  Talt i billedsprog, kan terapeuten være den besøgsven som kommer inden for murene, via den terapeutiske relation, og giver den lidende nye perspektiver på livet, således at der kan ske en forandring indefra, og den lidende kan finde ud af det selvkonstruerede fængsel.

  Depression rammer i løbet af livet:
  omkring 15-25 % af alle kvinder
  omkring 7-12 % af alle mænd

  Lettere og moderate depressioner er 2-3 gange så hyppige som svære depressioner.
  Der er forskel på at være ulykkelig, og på en depression. Forenklet kan sprogbrugen afslører om der er tale om ulykke eller depression:

  ”Som om” bruges af ulykkelige mennesker (ingen oplevet isolation, gråt og sørgeligt men mulighed for kontakt med omverdenen)

  ”Er” bruges af mennesker ramt af depression (det negative selvbillede, handlingslammelsen, er en tilstand der opleves som uforanderlig, følelse af total isolation)


  Symptomer på depression

  Hvis du vil gå lidt grundigere ind i at undersøge om du kan være ramt af depression, er nedenstående symptomafklaring en mulighed.
  Nedenstående kerne- og ledsagesymptomer er dem som bruges lægefagligt, til at identificerer en mulig depression.

  Mindst 2 ugers varighed af:

  A. Mindst 2 af nedenstående kernesymptomer:
  1. Nedtrykthed
  2. Nedsat lyst eller interesse
  3. Nedsat energi eller øget tendens til træthed

  B. Mindst 2 af følgende ledsagesymptomer:
  1. Nedsat selvtillid el. selvfølelse
  2. Selvbebrejdelser eller skyldfølelse
  3. Tanker om død eller selvmord
  4. Tænke- eller koncentrationsbesvær
  5. Indre uro / rastløshed eller hæmning
  6. Søvnforstyrrelser
  7. Appetit- eller vægtændring

  (Kilde: Sundhed.dk)


  Personlige erfaringer

  Jeg har selv været i kontakt med den depressive tilstand, derfor ved jeg hvordan det er at være der.

  For mig var det en oplevelse af at være lukket inde bag en tyk glasvæg, uden mulighed for kontakt til omverdenen.
  Jeg kunne se verden udenfor, se livsglæden hos de omkring mig, men kunne slet ikke finde den i mig selv.
  I stedet var der en følelse af tung sind og formørkelse, og det føltes som at blive presset mod jorden, så fødderne kun kunne slæbes hen ad jorden. Glæden var ikke eksisterende.

  Hvordan oplever du, eller nogen du kender, den depressive tilstand?

  Som psykoterapeut går jeg selv vejen, og via min egen terapi, har jeg oplevet hvordan der kan arbejdes med den depressive tilstand, og hvordan den kan transformeres.

  Jeg er klar til at gå vejen sammen med dig!


  Behandling

  I arbejdet med depression, er jeg ud fra egne erfaringer bevidst om det nærvær, og den autencitet, det kræver af mig som terapeut, at skabe et rum hvor du oplever at blive mødt med hjerte og dyb forståelse.
  Et ukoncentreret og uægte møde, forstærker blot isolationsfølelsen. Det er min erfaring.

  Psykoterapi kan være tilstrækkelig behandling ved lettere og moderate depressioner. Ved moderate depressioner kan behandlingen suppleres med anti-depressiv medicin.

  Hvis du tager anti-depressiv medicin el. anden medicin, kræver det en afklarende samtale vedr. type og mængde, inden vi kan sætte gang i et egentligt psykoterapeutisk forløb. Denne afklarende samtale er typisk den indledende session.

  Da jeg arbejder under etiske retningslinjer, er denne afklarende samtale af vital betydning.

  Terapeutisk arbejder jeg med adfærds- og kognitiv psykologi som en base for processen. Det er her den største evidens for effekt ligger, og det er oplagte redskaber, da depressionen handler om negative tanker (kognition). De negative tanker viser sig i vores adfærd, og ved at synliggøre adfærden i depressionen, kan denne blive gjort til genstand for undersøgelse, og de positive intentioner kan herefter integreres.

  I enhver adfærd, er der en positiv intention!

  ID terapi har fokus på at integrerer de positive intentioner i vores adfærd, og bruge dem til at finde vejen hjem, via bevidstgørelse af det ubevidste. Ved at få lys på ubevidste potentialer og styrker, skabes et fundment for ny adfærd, og grundlæggende ændringer i vores livsførelse.


  Depressionsskema

  På sundhed.dk findes et skema, som kan give en pejling på om du muligvis er ramt af depression.
  Testen kan du finde ved at følge nedenstående link: her

  Hvis du er i tvivl efter at have taget testen, kan det anbefales at tage kontakt til egen læge, eller skrive / ringe så vi kan få en samtale om hvad der sker i dig, og evt. aftale tid til en session.

 • Etik i terapien

  Som psykoterapeutstuderende udbyder jeg træningsterapi, og arbejder iht. til etiske regler (studieordning) opsat af ID Academy som er det institut hvor jeg tager min uddannelse.

  Instituttet er underlagt ministeriel kontrol af uddannelsen, og uddannelsen til psykoterapeut er godkendt af psykoterapeutforeningen.

  De etiske regler, skal sikre at jeg som studerende opfylder en række kriterier, så jeg er bedst muligt klædt på, til mit arbejde som terapeut. De etiske regler skal sikre at du får det bedst mulige, og mest professionelle, forløb.

  Som studerende er mit terapeutiske arbejde underlagt:
  Kontinuerlig supervision
  Egen terapi
  Færdighedstræning ud over undervisningsdage
  Undervisningsforløb delt op i moduler spredt over året.

  Desuden er jeg i mit terapeutiske arbejde underlagt:
  Tavshedspligt
  Skærpet indberetningspligt
  Lægelovens kapitel 6 om kvaksalveri
  Læs mere her

  Etikken i arbejdet med psykoterapi ligger mig meget på sinde, og den er en integreret del af mig som menneske, og derfor en naturlig del af min praksis som terapeut.

  Jeg henviser hellere til en kollega, end at starte el. fortsætte et forløb, hvor kemien, relationen el. tilliden ikke er frugtbar ift. arbejdet, med den enkelte klient, el. hvor klientens problemstillinger ligger uden for mit kompetenceområde.

 • Den første henvendelse

  Hos IDen10tet er etik, empati, omsorg, tillid og respekt kodeord,da jeg er bevidst om at beslutningen om at henvende sig til en psykoterapeut, kan have baggrund i svære personlige udfordringer el. oplevelsen af fyldig / dyb smerte.

  Den første – uforpligtende - henvendelse er betydningsfuld for mig, da det er vigtigt at vi via denne samtale kan få en fornemmelse af om det jeg kan tilbyde, er den rigtige løsning for dig. Jeg vil her fortælle lidt om mig selv, og den måde jeg arbejder på.

  I den terapeutiske relation er kemi, tillid og samspil vigtige elementer, ift. opnåelse af fremskridt, i det terapeutiske arbejde. Denne første samtale er derfor vigtig, så vi begge kan mærke om der er grobund for tillid i et evt. kommende terapiforløb.

 • Telefonisk kontakt

  For kontakt via mobil træffes jeg på: 2618 0610

  Du er meget velkommen til at lægge en besked på mobilsvar hvis du ikke kommer gennem, med oplysninger om hvordan jeg får kontakt, når jeg vender tilbage. Giv også meget gerne en kort beskrivelse, af årsagen til din henvendelse hvis du har mod på det.

 • Mail kontakt

  For kontakt via mail, skrives til: Lars@iden10tet.dk

  I din mail er du velkommen til at skrive om baggrunden for din henvendelse, og meget gerne et telefonnummer jeg kan kontakte dig på, såfremt du ønsker at blive ringet op. Skriv gerne om der er tidsrum som er bedre end andre, så vi har det bedste udgangspunkt for vores samtale.

 • Åbningstider & Adresse

  Jeg har praksis i både Aarhus og Grenaa
  Praksis begge steder har kun åben efter forudgående aftale.

  Aarhus
  I Aarhus har jeg lejet mig ind i et klinikfællesskab, som ligger centralt lige midt i Aarhus ved Åen, over for Magasin.
  Det er et veletableret klinikfællesskab som har eksisteret i 13 år. Læs mere her
  I Aarhus udbyder jeg primært tider aften og weekend. Dagtider er også en mulighed, men kræver nærmere aftale.

  Grenaa
  Jeg har i Grenaa en lys og venlig praksis, placeret på et fantastisk sted med en stemning af ro og fordybelse, samt gode faciliteter, kun få hundrede meter fra Grenaa strand. Se Facebook profil for billeder her
  Hvis du er i tvivl om noget når du kommer, spørger du bare i receptionen.

  Adresse Aarhus:
  Klinikken ved Åen - Åboulevarden 39, 8000 Aarhus C
  Adresse Grenaa:
  Kystvejens hotel & konferencecenter - Kystvej 26, 8500 Grenaa

 • Feedback

  For at sikre den mest informative hjemmeside, og sikre en god portal for dig som potentiel klient, el. interesseret i psykoterapeutisk forløb, må du meget gerne skrive et par linier om hvordan du oplever hjemmesiden til lars@iden10tet.dk

  Er hjemmesiden brugervenlig?
  Er hjemmesiden informativ nok?
  Hvad virker, og hvad kan blive bedre på hjemmesiden?
  Forbedringsforslag?

  Din mening betyder meget for mig, så jeg kan vide om der er ting jeg skal være opmærksom på ift. opdatering / udvikling af min hjemmeside.

 • Praksis i både Aarhus og Grenaa

  Aarhus
  Min praksis er placeret centralt i Aarhus, ved åen lige over for magasin.
  Her har jeg lejet mig ind i et klinikfællesskab, som du kan læse mere om her

  Grenaa
  Jeg har en lys og venlig praksis, placeret på et fantastisk sted med en stemning af ro og fordybelse, kun få hundrede meter fra Grenaa strand. Du kan se og læse mere om min praksis på Facebook her